Balkkopherstel

Oude (monumentale) gebouwen zijn doorgaans opgetrokken rond een constructie van hout. Na verloop van jaren kunnen er zich lekkages voor doen als gevolg van het corroderen van dakgoten of het verschuiven van dakpannen.

Door een verhoogd vochtgehalte in het hout ontstaat er dan houtaantasting. Dit is een ideale voedingsbodem voor houtaantastende insecten en zwammen. Houtaantastende insecten en zwammen verzwakken de houtconstructie.

Het houtwerk vervangen ligt voor de hand.

Werkwijze bij herstelling balkkop "ambachtelijke reparatie"

  • Schoren van de balk om kantelen, afschuiven of instorten te voorkomen.
  • Na onderzoek wordt het aangetaste hout (balkeinde) verwijderd.
  • Indien nodig wordt de balk opgedrukt tot op zijn oorspronkelijke niveau.
  • Een steunbalk in combinatie met een nieuw balkeinde wordt geplaatst (zelfde houtsoort als de originele balk, “esthetisch aspect”). Het geheel wordt samengehouden door ijzerwerk (smeedwerk)
Als vervangen van een sterk verrotte balk te moeilijk of onmogelijk is, wordt er overgegaan tot een polymeerchemische balkkoprestauratie. Polymeerchemische houtrestauratie heeft tot doel verweerde of weggerotte houtdelen te vervangen door een epoxy-mortel, zodanig dat de balk zijn oorspronkelijke sectie en stevigheid terugkrijgt.

Werkwijze bij herstelling balkkop "polymeerchemische restauratie"

  • Schoren van de balk om kantelen, afschuiven of instorten te voorkomen.
  • De balkkop vrijmaken en het aangetaste hout verwijderen
  • Aanbrengen van wapeningstaven in het gezonde hout.
  • Plaatsen van een bekisting*
  • Epoxymortel aanbrengen in de bekisting.


*Bij esthetisch verantwoorde herstellingen wordt een verloren bekisting geplaatst in dezelfde houtsoort als de originele balk.

Indien het esthetisch aspect onbelangrijk is kan een gladde bekisting worden gebruikt welke na het werk wordt verwijderd.