Scheurherstel

Scheurherstelling en scheurstabilisatie

Ernstige scheurvorming in metselwerk zal leiden tot ernstige constructieve problemen.

Scheuren en barsten in het metselwerk zijn meestal de oorzaak van een dieper liggend probleem in de constructie of door een externe oorzaak.

Na onderzoek en stabilisatie van het onderliggend probleem worden de scheuren hersteld. Het probleem niet aanpakken, zal leiden tot meer scheurvorming en hogere herstellingskosten.

Oorzaak scheurvorming:
Ingemetseld anker, waarbij roestvorming is opgetreden doorheen de jaren

Oplossing:
Inox anker

Oorzaak scheurvorming:

  • trilling in de grond (zwaar vrachtverkeer / bouwprojecten)
  • roestvorming (ankers / spouwhaken)
  • funderingsproblemen (grondwater veranderingen / slechte fundering )
  • combinatie van bouwmaterialen (herstel met niet-passende, bijvoorbeeld te harde materialen)

Scheurherstel door verankering

Kleine scheuren in gevels kunnen hersteld worden met een steenreparatiemortel of via een siliconemortel.

Bij ernstige scheurvorming wordt er scheurverankering toegepast.

Een getorste wapening van roestvrij staal, genaamd spiraalanker, wordt via de voeg in het bestaand metselwerk aangebracht.

De voegen worden ingezaagd tot een vereiste diepte, afhankelijk van de muurbreedte. Vervolgens wordt het stof uit de voegen verwijderd en grondig nagespoeld met water.     Een eerste laag ankermortel wordt aangebracht, vervolgens wordt het spiraalanker in de ankermortel geplaatst, daarna wordt er aangevuld met een  tweede laag ankermortel. Na uitharding van het ankermortel wordt de voeg met de gewenste voegmortel afwerkt.

Steenherstelling

Indien er grote stukken gevelsteen afgebroken zijn ten gevolge van de scheurvorming, worden deze vervangen door nieuwe stenen of recuperatiestenen. Indien er geen gevelstenen voorhanden zijn daar het meestal om oude soorten gaat, wordt er gebruik gemaakt van een steenreparatiemortel.

Voordelen op een rij:

  • De wapening van roestvast staal versterkt en stabiliseert het metselwerk op dezelfde manier als betonstaal in betonconstructies.
  • De tweecomponenten ankermortel is zo ontwikkeld dat er een uitstekende hechting ontstaat tussen het spiraalanker en het metselwerk.
  • Zo weinig mogelijk sloop- en herstelwerk. De bestaande stenen hoeven niet altijd verwijderd te worden.
  • Beschadigde stenen in het metselwerk kunnen met restauratiemortel in de juiste kleur worden gerepareerd.
  • Door een snelle en eenvoudige plaatsing kunnen scheuren in muren op een kostenbesparende manier worden gerepareerd.