Renovatie

Gevelwerken

Als we spreken over gevelwerken dan hebben we eht over groot onderhoud van gevels.
Goed onderhoud van de gevel is van groot belang om de waarde van het onroerend goed te behouden voor nu en in de toekomst.
Iedere gevel wordt immers langdurig blootgesteld aan:

  • Zonlicht/ UV- straling
  • Weersinvloeden, zoals regen, sneeuw, wind e.d.,
  • Atmosferische vervuiling
  • Belastingen (thermisch, mechanisch)

Ten gevolge van bovenvermelde invloeden, vertonen gevels reeds ernstige gebreken, zoals slecht voegwerk, vochtdoorslag, scheuren of vorstschade.

Een complete renovatie of restauratie is hier dan aan orde.

Gevelrestauratie wordt geregeld verward met gevelrenovatie. Toch is er een belangrijk verschil tussen beiden. In geval van restauratie wordt de beschadigde gevel met behulp van de oorspronkelijke bouwmaterialen en metselpatronen hersteld.

Gevelrestauratie wordt vooral toegepast bij historische monumenten of bij woningen met een authentieke of waardevolle gevel. Hierbij zijn doorgaans regels en voorschriften verbonden aangaande toe te passen technieken en producten.

Bij gevelrenovatie worden doorgaans andere materialen gebruikt dan de orginele. De gebruikte technieken zijn wel grotendeels hetzelfde, maar de restauratie is nog uitgebreider.