Voorafgaande werken

Plaatsen van stelling/ diverse aanvragen

Wij leveren en verzorgen onze eigen stellingbouw.

De stellingen worden bij werken waarbij stof gepaard gaat, steeds voorzien van zeilen zodat u als klant en de omwoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de gevelwerken.

Diverse aanvragen, dit houdt in:
    • Aanvraag van vergunning
    • Plaatsen van de signalisatieborden
    • Reservatie van een deel van de openbare weg en/of parkeerplaatsen.

Gevelbescherming

Sommige materialen hoeven helemaal niet gereinigd te worden. Als deze toch gereinigd worden met een verkeerde methode, dan lopen deze materialen het risico beschadigd te worden.

Daarom is het belangrijk om op een heel zorgvuldige wijze bepaalde geveldelen te beschermen. Op deze manier kan de gevelreiniging en de nabehandelingen geen schade berokkenen aan gevoelige gevelmaterialen.

Een gevelbescherming heeft overigens nog een tweede doel. Het water, zand, stof en vuil dat gebruikt of gevormd wordt bij een gevelreiniging, mag niet in het gebouw terechtkomen. Een geschikte afdichting van alle openingen (vooral rond deuren, vensters en rolluikkasten) zorgt ervoor dat de ongewenste materialen buiten blijven, en zo de binnenkant van het gebouw niet bereiken.